Bibliotek i Thailand

Lokal tid:
08:38:29

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

98 Ratchadamnoen Avenue, Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon
libraryLæs mere
Nitasrattanakosin Library

Nitasrattanakosin Library

100 Ratchadamnoen Klang Road, Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon
libraryLæs mere

สำนักงานการศึกษานอกระบบเขตคลองสามวา

Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon
libraryLæs mere
Bangkok Public Library Academic

Bangkok Public Library Academic

Phra Nakhon, Bangkok
libraryLæs mere
Bangkok City Library

Bangkok City Library

39 Ratchadamnoen Klang Road, Talat Yot, Phra Nakhon
libraryLæs mere

ห้องสมุด โรงเรียนสวนกุหลาบ

88, ถนนตรีเพชร, แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร, 10200
libraryLæs mere
Thai National library

Thai National library

39 Ratchadamnoen Klang Road, Talat Yot, Phra Nakhon
libraryLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning