Steder i Phitsanulok

Lokal tid:
22:45:17
Phitsanulok
Administrative Region:Phitsanulok
Befolkning:89 480
Telefonopkald:
+66-55
Postnummer:
55000

Placering på kortet over Thailand

Map SVG
PhitsanulokPhitsanulok
Phitsanulok

Phitsanulok

Phitsanulok
localityLæs mere
Topland Hotel

Topland Hotel

68/33 Aka Thotsarot, ตำบล ในเมือง, อำเภอ เมืองพิษณุโลก
lodgingLæs mere
PATTARA RESORT & SPA

PATTARA RESORT & SPA

349/40 ถนนไชยานุภาพ, เมือง
lodgingLæs mere
Amarin Nakorn Hotel

Amarin Nakorn Hotel

Nai Mueang, Mueang Phitsanulok District
lodgingLæs mere
Ayara Grand Palace Hotel

Ayara Grand Palace Hotel

Uthong Road, Nai Mueang, Mueang Phitsanulok District
lodgingLæs mere
โรงแรม โยเดีย เฮอริเทจ

โรงแรม โยเดีย เฮอริเทจ

89/1 Phutthabucha Alley, ตำบล ในเมือง, Mueang Phitsanulok District
lodgingLæs mere
Amarin Lagoon Hotel

Amarin Lagoon Hotel

52/299, พระองค์ขาว, Muang
lodgingLæs mere

📑 Phitsanulok alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning