Steder i Laem Chabang

Åben kort
Lokal tid:
21:39:11
Laem Chabang
Administrative Region:Chon buri
Befolkning:69 202
Telefonopkald:
+66-38
Postnummer:
20230

Placering på kortet over Thailand

Map SVG
Laem ChabangLaem Chabang
Laem Chabang

Laem Chabang

Laem Chabang
localityLæs mere
โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท์

โรงแรมแกรนด์มารีน่าเรสซิเด้นท์

224/65 หมู่ 8 ซอยสวัสดี ตำบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี, ศรีราชา
lodgingLæs mere
Avana Laemchabang Boutique Hotel

Avana Laemchabang Boutique Hotel

110/9 Laem Thong Road, Si Racha District
lodgingLæs mere
หมู่บ้านพร้อมสุข

หมู่บ้านพร้อมสุข

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
Cerebos (Thailand) Company Limited

Cerebos (Thailand) Company Limited

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
STB Textiles Industry Co.,LTD.

STB Textiles Industry Co.,LTD.

Si Racha District
point_of_interestLæs mere

Thai Lubes Public Company Limited

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
Thai Oil Public Company Limited

Thai Oil Public Company Limited

53/112 ถนน สุขุมวิท, Si Racha District
point_of_interestLæs mere

บริษัทสมาร์ท-คอน จำกัด

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
A.J. Plast Public Company Limited

A.J. Plast Public Company Limited

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
Summit Laemchabang Auto Seats Manufacturing Co., LTD

Summit Laemchabang Auto Seats Manufacturing Co., LTD

53/112 ถนน สุขุมวิท, Si Racha District
point_of_interestLæs mere

Aeroworks (Asia) LTD.

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
Harbor Mall Laemchabang

Harbor Mall Laemchabang

4 /222 หมู่ 10 ถนน สุขุมวิท, ต.ทุ่งศุขลา, อ. ศรีราชา
shopping_mallLæs mere
Foamtec International Co.,LTD. (BRANCH4)

Foamtec International Co.,LTD. (BRANCH4)

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
Bangkok Bank
กรีนรีสอร์ท

กรีนรีสอร์ท

Si Racha District
lodgingLæs mere

Laem Chabang International School

Si Racha District
point_of_interestLæs mere

Fine Printech Co.,LTD

Si Racha District
point_of_interestLæs mere

P.T.G. Intertrade Company Limited

Si Racha District
point_of_interestLæs mere
Thung Suk La

Thung Suk La

Thung Suk La
sublocality_level_1Læs mere

📑 Laem Chabang alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning